1) Όροι Χρήσης

 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή εκ μέρους τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Οι ακόλουθοι όροι πρόσβασης και προϋποθέσεων χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσεις») καθώς και οι τυχόν πολιτικές, κανονιστικές και οδηγίες που έχει αναρτήσει η Εταιρεία στο ηλεκτρονικό της κατάστημα καθορίζουν και τον τρόπο χρήσης της. 

ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Παρακαλώ διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεκτικά πριν αγοράσετε κάποιο από τα προϊόντα του.

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον χωρίς ειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να τους ελέγχετε κατά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματός μας μετά τις αλλαγές ισοδυναμεί με την αποδοχή των νέων Όρων και Προϋποθέσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνήστε με την Εταιρεία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου, δεχτείτε το δικαίωμα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, κατ 'αντιστοιχία, να έρθετε σε επικοινωνία μαζί σας ηλεκτρονικά. Συμφωνείται εκ των προτέρων ότι αυτές οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω αυτών ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, όπως, ενδεικτικά αναφέρεται (και όχι δεσμευτικά), δηλ.τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περιεχομένου που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικού Κινδύνου, καθώς και των λοιπών νόμων και Κανονισμών του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων προϊόντων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΜΕΛΩΝ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ

Το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα δεν εγγυάται ότι το ίδιο, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από αυτό, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, τυχαίων και επακόλουθων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εντούτοις, το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

Επίσης, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, ενώ όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι με το νόμιμο Φ.Π.Α.

Η αναγραφή σε κατάλογο, η περιγραφή ή αναφορά ενός προϊόντος στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο.

Εάν το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα έχει αναγραφεί λάθος τιμής ενός προϊόντος λόγω τυπογραφικού λάθους ή εσφαλμένης τιμολόγησης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να ακυρώσει κάθε παραγγελία που έγινε για το εν λόγω προϊόν σε εσφαλμένη τιμή, ακόμη και εάν η παραγγελία έχει επικυρωθεί και / ή η πιστωτική κάρτα έχει χρεωθεί. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για την αγορά και η παραγγελία ακυρωθεί, το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα θα μεταφέρει αμέσως στον λογαριασμό της κάρτας του χρήστη πίστωση αντίστοιχη με το ποσό της εσφαλμένης τιμής.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο site του, στην εμπορική του πολιτική και στους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν αυτόματα ότι η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης, συναλλακτικών και οικονομικών και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακύρωση του συγκεκριμένου όρου της παρούσας δεν θίγει την ισχύ των άλλων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύσει. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει συνταχθεί γραπτώς και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνει αρχικά προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους λύσης, οι διαφωνίες και τα σχετικά θέματα θα επιλυθούν στα αρμόδια Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

  ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι Όροι Χρήσης και κάθε άλλη πολιτική, ρύθμιση ή οδηγία που έχει τοποθετηθεί στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και έχει ενσωματωθεί σε αυτό με παραπομπή συνιστά την αποκλειστική συμφωνία μας σχετικά με τη χρήση από μέρους σας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και του υλικού αυτού και καμία προφορική ή γραπτή βεβαίωση, δήλωση ή διατύπωση αίτησης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν είναι δεσμευτική για κανένα μέρος. Εφόσον ορισμένοι από τους Όρους Χρήσης κριθούν άκυροι ή αναποτελεσματικοί κατά την εθνική δικαιοδοσία / αρμόδιο δικαστήριο καθίστανται ανίσχυροι, χωρίς να επηρεάζουν την ισχύ των λοιπών όρων ή να επηρεάζουν την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των Όρων και Προϋποθέσεων σε διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες / αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης είναι υποχρεωτικοί και δεσμευτικοί προς όφελος κάθε πλευράς. Κάθε αξίωση ή αξίωση πρέπει να εκδοθεί εντός ενός έτους από την αρχική ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε, διαφορετικά θα θεωρηθεί ως οριστική παραίτηση από την απαίτηση ή την αξίωση. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα που δεν έχει διατυπωθεί ρητά στο παρόν κείμενο. Το τυπωμένο αντίγραφο αυτών των Όρων Χρήσης και κάθε άλλη σχετική ανακοίνωση που έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να γίνει δεκτή σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες βάσει ή βάσει αυτών των Όρων Χρήσης, στο βαθμό και υπό τις συνθήκες που ισχύουν για άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που συντάχθηκαν αρχικά και παραμένουν σε έντυπη μορφή.

2) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και της χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η παρούσα Σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα προς τις συνδεδεμένες εταιρείες με αυτήν. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Η ηλεκτρονική μας Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης που υφίσταται ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, με την οποία προβαίνει σε ηλεκτρονική διαφήμιση, σε οποιαδήποτε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αμέλειας με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

  • όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,

  • όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της και

  • όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή / και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

Το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

  • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που προσφέρουν, έτσι ώστε να είναι συναφή με τις γενικές προτιμήσεις τους,

  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και.

  • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.